Activiteiten

De Oranjevereniging Oldebroek organiseert Oranjeactiviteiten, herdenkingen, muziekavonden, toneelavonden en concerten. Uitgangspunten zijn saamhorigheid, betrokkenheid jong en oud bij vieren en gedenken. Ook zijn zij succesvolle samenwerkingen aangegaan met vele andere organisaties, en zo is er een netwerk van vrijwilligers ontstaan die zich allemaal belangeloos inzetten.

Activiteiten 2023

Het bestuur van de Oranjevereniging Oldebroek is een enthousiaste groep die zich met vele vrijwilligers inzet om een programma voor jon en oud te realiseren. Hieronder in een notendop de overige activiteiten van dit jaar:

13 januari: Bingo avond

1 april: Toneelavond

26 april: Koningsavond

27 april: Koningsdag

29 april: Orgelconcert

4 mei: Dodenherdenking