Activiteiten

De Oranjevereniging Oldebroek organiseert Oranjeactiviteiten, herdenkingen, muziekavonden, toneelavonden en concerten. Uitgangspunten zijn saamhorigheid, betrokkenheid jong en oud bij vieren en gedenken. Ook zijn zij succesvolle samenwerkingen aangegaan met vele andere organisaties, en zo is er een netwerk van vrijwilligers ontstaan die zich allemaal belangeloos inzetten.

Activiteiten 2023

Het bestuur van de Oranjevereniging Oldebroek is een enthousiaste groep die zich met vele vrijwilligers inzet om een programma voor jon en oud te realiseren. Hieronder in een notendop de overige activiteiten van dit jaar:

13 januari 2023: Bingo avond

1 april 2023: Toneelavond

26 april 2023: Koningsnacht

27 april 2023: Koningsdag

29 april 2023: Orgelconcert

4 mei 2023: Dodenherdenking