Veel belangstelling bij Dodenherdenking in Oldebroek

Oldebroek – Op donderdagavond 4 mei was het Dodenherdenking op begraafplaats de Eekelenburg. Er was veel belangstelling van zowel jong als oud.

Dit keer met technische medewerking van Marco van Doorn, Dirk-Jan Grootkarzijn en Gerrit Wessels die met beeld en geluid de herdenking live op YouTube gingen streamen zodat de mensen thuis ook mee konden kijken. Deze link werd ook druk bezocht door belangstellenden.

Voorzitter Adrie Dekker sprak namens de Chr. Oranjevereniging Oldebroek en heette iedereen van harte welkom.  Adrie benadrukte dat vrijheid niet vanzelfsprekend is: “Als we oorlog in de toekomst willen voorkomen, zullen we daar met z’n allen voor moeten werken. Dodenherdenking is daarom van groot belang en waarde: opdat wij niet vergeten”!

Ds. Hooydonk las de namen van de KNIL militairen voor oftewel de oud Indië strijders die gesneuveld zijn tijdens de oorlog, tevens de namen van de militaire oorlogsslachtoffers die hier op de begraafplaats de Eekelenburg zijn begraven en de namen van de gesneuvelde geallieerde strijdkrachten die begraven zijn te Oosterwolde. Afsluitend werden de namen van de gesneuvelde burgers die voor onze vrijheid hebben gevochten ook voorgelezen. Indrukwekkend om al die namen te horen waar we niet alle dagen bij stilstaan!

Om 19.58 uur speelde Arton van de Wetering van Concordia het “taptoe signaal” op trompet, waarna de 2 minuten stilte in acht werden genomen. Na de 2 minuten stilte werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en gezongen.

Namens B&W Oldebroek sprak Beerd Flier de menigte toe en stipte de oorlog in Oekraïne nog eens aan. De eerste bus met vluchtelingen uit Oekraïne in Oldebroek werd als voorbeeld genoemd en laten ons zien dat vrede niet vanzelfsprekend is.

Na de woorden van Beerd Flier werden de kransen gelegd. Namens de Chr. Oranjevereniging Oldebroek werd een krans gelegd door Erwin Doornewaard, namens de inwoners van Oldebroek werd een krans gelegd door Henny Vosselman en Beerd Flier legde de krans namens B&W Oldebroek. Bloemen op de oorlogsgraven werden gelegd door de kinderen uit Oldebroek.

Afsluitend van de herdenking werd een gedicht voorgelezen door Naomi van Putten uit Oldebroek, leerling van Eben-Haëzer Reformatorische Basisschool uit Oldebroek.

De gehele herdenking was onder muzikale begeleiding van Concordia uit Oldebroek.Voor diegene die de herdenking nog eens terug willen zien, deze is te volgen op onderstaande link: