Nieuws van het bestuur

Het bestuur van de Chr. Oranjevereniging Oldebroek heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen weer bij elkaar gezeten. Ten eerste wil ik de Rabobank leden die gestemd hebben in het kader van clubsupport en Rabobank bedanken voor de donatie. Het bedrag van € 221,47 is zeer welkom en zal goed besteed worden in 2024.

We kunnen u verder op de hoogte brengen dat we op vrijdagavond 19 januari 2024 opnieuw een Bingo-avond hebben in de kantine van voetbalvereniging Owios in Oldebroek. Gezien de reacties van vorig jaar, hebben we besloten om het in 2024 opnieuw te organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Aanvang is 19.00 uur.

Dan de ledenvergadering. Deze staat gepland op woensdagavond 6 maart 2024 bij Kokki’s Zuiderzee café te Oldebroek. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom en zal de voorzitter en secretaris de leden op de hoogte brengen inzake het financieel overzicht en de activiteiten voor 2024.

We zijn met toneelgroep Elspeet in contact voor een toneelavond op zaterdagavond 6 april. Gezien het succes van vorig jaar hebben we de mensen uit Elspeet opnieuw gevraagd of ze weer naar Oldebroek komen volgend jaar. Het zal wederom plaatsvinden in het Kulturhus in Oldebroek.

Voor wat betreft Koningsnacht en Koningsdag 2024 zijn we met het bestuur van St. MTB Streetrace volop in beweging om er weer een mooi evenement van te maken. Uiteraard houden we u op de hoogte de komende maanden.

We kunnen het nog steeds bolwerken maar we zijn op zoek naar uitbreiding van het bestuur. We zoeken met name versterking van mensen die affiniteit hebben met financiële administratie, secretariële administratie en het beheer van social media. Vind je het leuk en heb je tijd, laat het ons weten. Graag reageren naar email adres info@oranjeverenigingoldebroek.nl

Alle hulp is zeer welkom!!